Xavi Navarro Subiela


Xavi Navarro Subiela

Biografía

Informàtic de formació, comercial de professió.

En Podem des-de els inicis del mateix al municipi de Burjassot. He format part del CCM de Podem a Burjassot. Actualment estic desenvolupat tasques com a responsable d’àrea Participació, Premsa i Comunicació. Ajude en l’àrea de Xarxes.

Profundament antipatriarcal i dispost a ajudar a que les dones canvien el món. La Revoluciona serà qüestió d’elles o no serà.


Motivación

Soc uns dels denominats “joventut perduda” que pensa que ens estan deixant perdre.

Apassionat per les noves tecnologies i la participació i com gràcies a la suma d’aquestes àrees podem fer de Podem un partit per a tot el món.

M’agradaria que les llàgrimes que he vist en ma vida es tornaren llàgrimes de felicitat.

Que l’aturat tinguera mes facilitats per tornar a la vida.

Que el homes ho tingueren molt mes difícil que hui en dia per a matar a les dones.

Que el somriure canvie de banda o que tinga somriure qui mai antes l’ha vist.

Crec en un Podem des-de baix. Que totes les decisions vinguen des-de la gent, des-de les bases, des-de els cercles.

Crec en un Podem feminista i rebel. Un Podem que tinga una ferma convicció que venim d’un silenci antic i molt llarg.

Crec en un Podem de la gent.


Circunscripción

Me presento por la circunscripción de Valencia