Miguel Ángel Jiménez Domínguez


Miguel Ángel Jiménez Domínguez

Biografía

Avogado. Ex-Membro da Comisión de Garantías de Galicia.

Vivín en Talavera de la Reina ata os 13 anos. Rematei o bacharelato superior en Madrid, para despois estudar a licenciatura Química Orgánica na Universidade Autónoma de Madrid. En 1973 inicio a miña experiencia laboral traballando en diferentes empresas na área dos Recursos Humanos e Relacións Laborais nos Sectores Químico, Prensa y Lácteo. Compaxinei o traballo cos estudos e realice a Licenciatura en Dereito na Universidade Nacional de Educación a distancia. Tras pasar polo desemprego en 1994 encontro traballo en Galicia como Director de Recursos Humanos e Relacións Laborais do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela SERGAS. Despois desenvolvín funcións de Técnico Xurídico na Dirección Provincial do SERGAS na Coruña e no Hospital Comarcal de Valdeorras como Asesor Xurídico. Durante a miña estanza no SERGAS realicei un Máster en Dereito Sanitario pola Universidade da Coruña e cursei dous anos de Doutorado en Bioética non Dpto. de Filosofía Xurídica da UNED


Motivación

Quero unha Galicia na que a súa veciñanza sexa máis igual, máis xusta, máis humana. Porque necesitamos a igualdade real para ter unha democracia real, esa igualdade pola que levan loitando dende tempo atrás milleiros de mulleres e homes do norte ao sur e do leste ao oeste, esa igualdade real pola que milleiros de galegas botáronse as rúas no pasado 8 de marzo, esa igualdade que dende unha perspectiva feminista ten que atravesalo todo para mudalo todo: familia, educación, formación, emprego, sanidade, coidados… e tamén, os gobernos. Esa igualdade que é a base da xustiza, porque nós sabémolo ben, se a xustiza non é igual para todas… non é xustiza. E se conseguimos unha Galicia máis xusta, e máis igual, poderemos dicir que é tamén máis humana, xa que so a vontade das persoas é a que pode mudar as cousas. Quero unha Galicia máis humana, na que primen os valores da solidariedade, a honestidade, a lealdade, a xustiza social, a dignidade… Querémonos máis iguais, máis xustas, máis humanas.


Circunscripción

Me presento por la circunscripción de A Coruña